Inspeccio Tecnica d’Edificis ITE

 

 

Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE)

El Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges DOGC 26.11.2010, estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.
Aquest Decret entra en vigor el 26.02.2011.

Què és la ITE?

És el mitjà que regula la Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.
Una ITE té tres passos:

1. la inspecció visual dels elements comuns de l’edifici que fa l’arquitecte encarregat. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l’arquitecte ho ha de comunicar immediatament tant a la propietat com a l’ajuntament perquè s’adoptin les mesures urgents.

2. la redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’estat de l’edifici per part del mateix arquitecte. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d’obres de reparació i el consegüent certificat de final d’obres.

3. el certificat d’aptitud emès per l’Administració.

Quins edificis han de passar una ITE?
La inspecció tècnica és obligatòria en els següents casos:

• per a edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat

• si l’edifici o els habitatges de l’edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

• si ho determinen els programes o les ordenances locals, que podran contenir previsions més amplies i exigents, com per exemple, estendre la obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.

S’entén per edifici plurifamiliar aquell que contingui més d’un habitatge, sense perjudici de que pugui contenir altres usos.

Quan s’ha de passar la ITE?

S’estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:
• Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012
• Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013
• Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014
• Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015
• A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Què han de fer els propietaris dels edificis d’habitatges?

És obligació de la propietat conservar i rehabilitar els immobles per tal de mantenir-los en condicions d’ús efectiu i adequat. Com a verificació del compliment d’aquest deure, la propietat és la responsable d’encarregar la Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE). En cas de ser necessari, igualment hauran de fer-se càrrec de les obres de reparació per esmenar les deficiències detectades en els terminis indicats.

En el cas d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, aquesta obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat. Quan en l’immoble hi hagi més d’una comunitat, es pot dur a terme una inspecció tècnica per cada comunitat.

Què farà l’arquitecte en relació a la ITE?

L’arquitecte pot desenvolupar les següents feines en relació a les ITE:

La inspecció tècnica que li encarregui la propietat de l’edifici i emetrà l’informe tècnic.

El projecte i direcció de les obres de reparació que s’hagin de realitzar per esmenar deficiències, emetent el corresponent certificat final d’obres, necessari per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici.

El projecte i direcció de les intervencions de millora i rehabilitació dels edificis (reparacions estructurals, reparacions o millores de les instal·lacions, millora de les condicions d’accessibilitat i habitabilitat, millora de la eficiència energètica de l’edifici,etc).

Redacció i seguiment de la planificació de les actuacions per a la conservació i el bon manteniment de l’edifici, incloent els projectes o documentacions tècniques requerides per l’Administració.

Elaborar el Llibre de l’edifici i, en particular, el Document d’Especificacions Tècniques, on s’inclouran les instruccions d’ús i manteniment i el Pla de manteniment de l’edifici.

 Tramitació de la ITE

 Arq.tec Suris Associats SLP, te un equip tècnic que els assessorarà i solucionarà tots els aspectes referents a l’aplicació del nou decret ITE.

* Preu per la realitzacio de la ITE

 No dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

                                          Arq(i)Tec Surís i Associats SLP.

Joan Salvador Surís i Sala

Arquitecte col·legiat nº 37.593/4

Arquitecte Tècnic col·legiat nº 7060

 

Quant a joansuris

Currículum a tall de presentació: Estudis: Arquitectura Superior i Urbanisme per la universitat politècnica de Barcelona. Màster d’urbanisme per l’UdG. Arquitectura Tècnica per d’universitat politècnica de Barcelona. Treball: Despatx propi d’arquitectura i urbanisme de del 1992. Obres publiques i privades. Activitat docent a l'Institut Gaudi de la contruccio 1997-98 Coordinació d’obres de la ronda de dalt (BCN) per l’ institut promoció obres olímpiques 92. IMPUSA. Plaça per oposició al departament del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
Aquesta entrada s'ha publicat en Honoraris de Feines Fixes i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.